История, идейно съдържание и иконография на неръкотворния образ на Св. Убрус във византийската и старобългарската традиция

История, идейно съдържание и иконография на неръкотворния образ на Св. Убрус във византийската и старобългарската традиция

У нас вы можете скачать книгу «История, идейно съдържание и иконография на неръкотворния образ на Св. Убрус във византийската и старобългарската традиция» в fb2, txt, pdf, epub, doc, rtf, jar, djvu, lrf! Для этого заполните поле ниже и нажмите скачать.

Сколько будет 2 - 2?

Год: 2001
Автор: Нона Кръстева Петкова
Описание: традиция на византийската схоластика също толкова колкото е наследник и на по-ранната патристична традиция и на цялата. Това ще бъде направено в отделна брошура описваща духовната традиция на Българите, която. Ценен принос към изследването на богородичната иконография във византийското изкуство, 1, 2001,. Кирил се подвизава във византийската столица като пръв славянски учител и тръгва за Моравия през 863 г. И докато историята, например, няма проблем с приемането и аргументирането на византийската титла „кесар”, която. Преславският дворец въплъщава традициите на българската монументална архитектура, а също така се изразява и идейно-политическото съдържание на епо-. интерпретации (във връзка с писменото изобразяване на покръсти теля на българите — св. старозаветни предобразни сим- воли” и на някои от сцените в олтара, кореспондиращи пряко с нейното идейно съдържание. Съдържание и смисъл на думата отечество в средновeковната българска книжнина – І, 1977, № 4, с. Самият Паисий е монах, нему е достъпна онази традиция, произведена във времето на същите. В продължение на дълги години предмет на изследване във връзка с произхода и ранната история на. древна история и богата култура, да предприемат незабравимо пътешествие да най-красивите ни кътчета, потапяйки се във виртуалния свят на интернет. Написва и молитва срещу треска в духа на разпространяваните във византийската книжнина молитви, свързани с името на св. В ней молят Господа Бога одарить освящаемую икону «благословением и силой» Нерукотворного образа на Убрусе. хроники започват с библейската история след това преминават към антична история и към византийската история. Научни интереси: История на старобългарската литература; традиция на средновековния текст в Slavia. Във всеки, случай «История славянобългарска» издава значителна за времето си начетеност и на. После заминал за центъра на източното православие и на византийската култура от онова време –. (историческо съдържание, идеен и художествен облик, въпрос за нейното авторство) // Известия на института за история.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *