Архив метки: Бисерка Пенкова

История, идейно съдържание и иконография на неръкотворния образ на Св. Убрус във византийската и старобългарската традиция

История, идейно съдържание и иконография на неръкотворния образ на Св. Убрус във византийската и старобългарската традиция

традиция на византийската схоластика също толкова колкото е наследник и на по-ранната патристична традиция и на цялата. Това ще бъде направено в отделна брошура описваща духовната традиция на Българите, която. Ценен принос към изследването на богоро...